HET TEAM LEEFOMGEVING

Sinds oktober 2016 werken er ook Wijkteams Leefomgeving in de gebieden. Zij vervangen de taken van de voormalige wijkregisseurs. Het gebied Noord West omvat de wijken Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier, Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Klingelbeek, Heijenoord en Lombok. Vanuit een plek in de wijk houden zij zich bezig met zaken als veiligheid, onderwijs, openbare ruimte, eigenlijk met alles wat speelt in de wijk. Uitzondering is Zorg & Welzijn, want daar houdt het Sociale Wijkteam zich voornamelijk mee bezig.

De leden van het team betrokken bij Klarendal, zijn te bereiken per telefoon of e-mail

Mirjam Dulk, [email protected], tel. 06-21174455

Fred de Bruijn, [email protected], tel. 026-3775097