HET SOCIALE WIJKTEAM KLARENDAL

Zorg en ondersteuning in de wijk – ‘Zo doen we het in Arnhem’

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. Er verandert veel, ook in Arnhem. De gemeente Arnhem wil de ondersteuning sneller, beter en dichtbij huis leveren door de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Dit gebeurt vanuit wijkteams, met coaches die u gemakkelijk kunt aanspreken. En door mensen te stimuleren om te kijken naar hun eigen mogelijkheden.

De wijkteams zijn verantwoordelijk voor inwoners die te maken hebben met jeugdzorg, de participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en passend onderwijs.

Alle wijkteams van Arnhem Noord West houden kantoor op de 1e verdieping van MFC Klarendal. U kunt daar binnenlopen tijdens kantooruren, maar ook via 088 226 00 00

WijkteamKlarendal_MFC

v.l.n.r. Pieternel der Zouwen (volwassenencoach), Lenie ten Velde (jeugdcoach), Wilma van de Berg (volwassenencoach) en Corwin van Soest (jeugdcoach); de coaches met focus op Klarendal voor het wijkteam kantoor op de 1e verdieping van het MFC.

Er is ook een website voor de wijkteams en het serviceteam is telefonisch te bereiken via

088 226 00 00