MFC KLARENDAL

HET HART VAN DE WIJK
Een ontmoetingsplek voor alle bewoners van Klarendal en omgeving.

mfc_klarendal_logo_1_outline

In het Multifuctionele Centrum van Klarendal aan het Kazerneplein, zijn meerdere openbare diensten te vinden voor bewoners. Een belangrijke partner in het gebouw is Rijnstad:

Mark van Kooten  – sociaal raadsman (beschikbaar voor vragen over en problemen met onder andere werk, uitkeringen, belastingen, toeslagen, abonnementen, beslagleggingen en financiën),
Sofyan El Malkiambulant jongerenwerk (signaleert overlast op straat),
Karin Veldkampbewonersondersteuner, (eerder opbouwwerker),
Joyce VerhoefjeugdwerkRijnstad jeugdwerk
Rikkert PetersjeugdwerkRijnstad jeugdwerk

VERDERE GEBRUIKERS VAN HET MFC:

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, kantoor op de eerste verdieping. Telefoon 026 – 3772027
Basisschool Kunstrijk
SKAR
Consultatiebureau
KF Action
Kickboxing Arnhem

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren