Organiseren ontmoeting of helpen van wijkbewoners?

woensdag, 14 april 2021

Subsidie Burgerkracht helpt! Ook in 2021. Iets in de wijk organiseren, of voor de hele stad, waarbij bewoners elkaar ontmoeten? Iets doen waarmee andere Arnhemmers geholpen zijn? Dan is er ook in 2021 de subsidieregeling Burgerkracht. Met Burgerkracht wil de gemeente Arnhem inwoners helpen om activiteiten te organiseren die het leven in de stad fijner of mooier maken.

Vraag de subsidie aan voor een activiteit die eenmalig plaatsvindt, zoals het organiseren van een ontmoeting voor kwetsbare ouderen in uw wijk. Met de subsidie kan dan bijvoorbeeld eten en drinken gekocht worden. De subsidie is ook beschikbaar voor een activiteit of initiatief waar ook andere inwoners vaker gebruik van kunnen maken, zoals het maken van een ontmoetingsplek.

Hulp bij plan of idee

Heb je leuke ideeën voor je wijk of Arnhem en kun je wel hulp gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van uw plan? Neem dan contact op met bewonersondersteuner (opbouwwerker) Karin Veldkamp.

Maar ook de Ideeënmakelaars, AdviesBrigade of Praktische Zaken kunnen je verder helpen. Zij denken mee, zoeken uit, adviseren, en verbinden graag initiatieven aan de juiste mensen en organisaties om een idee tot een succes te maken. Voor meer informatie en voorbeelden van activiteiten en initiatieven die zijn georganiseerd met hulp van de subsidieregeling Burgerkracht, kun je terecht op www.onderaf.nl

Online aanvragen

In Klarendal zijn bijvoorbeeld de initiatieven van ‘De Poepgroep’ geholpen door de subsidieregeling, waardoor er gratis hondenpoepzakjes beschikbaar zijn bij de Depodog dispencers. Heb jij al een uitgewerkt idee en wil je Burgerkracht aanvragen, ga dan naar: www.arnhem.nl/burgerkracht

Meer info

De DepoDog dispencers met hondenpoepzakjes (foto bij dit artikel), zijn door een groep Klarendalse vrijwilligers mogelijk gemaakt door de subsidie. Voor vragen over Burgerkracht, neem contact op met Marjolijn van der Kemp. Zij is bereikbaar via marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl


« naar overzicht