Goede Vrijdag: Vastentijd bijna voorbij!

dinsdag, 11 april 2017

In het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat zijn allemaal vrijwilligers deze dagen bezig geweest Paastassen samen te stellen. De actie is met een enorme sponsoring in natura én in financiële bijdrages enorm geslaagd: meer dat 120 overvolle shoppers zijn bijna klaar om op Goede Vrijdag uitgedeeld te worden aan een aantal minderbedeelden in onze wijken.

De Vastentasactie is in 2013 in het leven geroepen door voormalig buurtpastor Geert Rozema. Ondertussen zijn er een heleboel partijen en bewoners bij betrokken om deze actie groots en breed op te pakken. Vanuit het Inloophuis (Parochie) en Villa Klarendal is er binnen de netwerken gekeken naar wie nou werkelijk een fijne Paastas verdienen. Daar kwamen 120 mensen uit.

Maar: door giften waar boodschappen van gedaan zijn, door sponsoring van de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel én de vele houdbare producten die er aan zijn geleverd door bewoners, kunnen dat er zo maar meer worden. “Ik heb nog wel een lijstje hoor!” aldus huidig buurtpastor Ellie Smeekens. Er zijn spullen te over…

Rick Jansen van Villa Klarendal vertelt hoe ze de boodschappen gedaan hebben, “Wel zo dat mensen er ná Pasen ook nog wat aan hebben.” Actieve bewoners zoals Gerrit Dassen en John Holtackers van Molen de Kroon droegen ook een steentje bij aan de actie.

Op Goede Vrijdag worden de tassen uitgedeeld aan wijkbewoners.

Namens het Inloophuis, Villa Klarendal, de Wasplaats, Molen de Kroon, Basisschool Kunstrijk, Albert Heijn Velperbinnensingel, Sociaal Wijkteam, Burgers’ Zoo, Dullertstichting, Arnhemse Stichting Bijzonder Noden, Koepelkerk, Bewonersoverleggen Klarendal/Sint Marten, Vincentius, Sofra dairy products en vele anderen: iedereen veel dank!

Eet smakelijk en fijne Pasen!


« naar overzicht