FYSIEKE TAFEL

Eén van de drie officiële Tafels van Klarendal is de Fysieke Tafel. Bij dit overleg zijn meerder partijen betrokken die iets met fysieke ontwikkelingen van de wijk te maken hebben. Zo verandert Volshuisvesting bijvoorbeeld wel eens achterpaden van woningen en heeft de Groengroep ook zo zijn wensen. Hier zorgen alle in Klarendal actieve partijen voor afstemming. Het belangrijkste project anno 2010 is Buiten Gewoon Beter:

BUITEN GEWOON BETER

Buiten Gewoon Beter is het stedelijke project van dienst Stadsbeheer om de openbare
ruimte in Arnhem op basisniveau te brengen. In combinatie met wensen vanuit het Wijkperspectief heeft dat voor Klarendal prachtige gevolgen op voornamelijk de hoofdassen in de wijk. Sinds meerdere jaren wordt er een hele pagina aan dit project gewijd in Wijkkrant Klarendal.

Hieronder een korte impressie van de Klarendalseweg en omgeving:

Maar op de website van de gemeente Arnhem kunt u veel actuele documenten downloaden over ontwikkelingen betreft de openbare ruimtes in Klarendal.

Terug naar TAFELS