Achtste editie Wijken voor Kunst

maandag, 27 februari 2017

Vastentasactie Klarendal / Sint Marten

“Wat zou het mooi zijn om door het jaar heen acties voor mensen te organiseren die weinig hebben” is een veel gehoorde opmerking tijdens de Kerst. Dat is nu mogelijk. Voor het tweede jaar organiseren inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal samen met enkele andere actieve wijkbewoners de Vastentasactie.

woensdag, 22 februari 2017

Wijksieraad

Sinds korte tijd hangen er ter hoogte van de Kapel drie mooie cirkels aan de Klarendalseweg, aan de kabels die daar bevestigd zijn voor de jaarlijkse kerstverlichting. Ze zijn van de hand van Klarendals kunstenaar Marcel Smink, als proef.

woensdag, 08 februari 2017

Goed afval scheiden wordt beloond

Vanaf 1 januari 2018 gaan Arnhemse huishoudens op een andere manier betalen voor hun afval. Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf die datum een diftar-systeem invoeren voor de afvalstoffenheffing. Het voorstel aan de gemeenteraad is dat huishoudens straks gaan betalen per keer dat ze een vuilniszak met restafval in een ondergrondse container stoppen.

woensdag, 25 januari 2017

Negen jaar pastoraal werk

Buurtpastor Geert Rozema (1979) legt na negen jaar zijn functie neer voor de Sint Eusebiusparochie in Arnhem. De media heeft daar al het één en ander over geschreven en ook de redactie van de wijkkrant sprak Geert. Een uitgebreidere versie volgt in de wijkkrant van begin februari, in maart neemt hij officieel afscheid!

vrijdag, 30 december 2016

Nieuwjaarsvegen

Hoewel we niet weten van een officiële aanmelding bij de landelijke organisatie om op Nieuwjaarsdag de boel schoon te vegen, leek ons dit bericht heel leuk om te delen. Wie gaat op 1 januari 2017 om 12u voor zijn deur de buren de beste wensen uitdelen en tegelijk Nieuwjaarsvegen? Lees meer over het initiatief van de Supporters van Schoon.

dinsdag, 20 december 2016

Wethouder Ron König is even het ‘cadeaubeest’ bij Peuterwerk Beestenboel van Skar

Maandag 19 december jl waren de peuters bij de Peuterwerklocatie Beestenboel in de wijk Klarendal extra actief; wethouder Ron König kwam langs mét een cadeau. Dit bezoekje bracht hij vanwege de kick off van 23 november voor de Peuterwerkcampagne Ontwikkelrecht. De wethouder kon zo even een uurtje een kijkje nemen wat de kinderen allemaal bij Beestenboel spelenderwijs kunnen leren.

woensdag, 14 december 2016

Kerstbrunch MFC Klarendal

De activiteitengroep in MFC Klarendal organiseert op donderdag 22 december voor de tweede keer op rij een Kerstbrunch voor wijkbewoners. Kaartjes à €2,50 zijn te halen bij de balie van MFC Klarendal of bij De Wasplaats op maandag- en donderdagochtend, Klarendalseweg 439. Graag gepast betalen.

woensdag, 14 december 2016

‘Christmas Food Event’ voor de Voedselbank in Arnhem

Op woensdag 21 december 2016 organiseert OrganiceMEV het evenement ‘Christmas Food Event’. Dit zal plaatsvinden op het terrein van de Klarendalse molen ‘De Kroon’ in Arnhem. Vanaf 16:00 uur zijn bezoekers welkom op de kerstmarkt. De opbrengst wordt geschonken aan de Voedselbank Arnhem.

woensdag, 14 december 2016

Kerstmarkt bij Bounz

In ‘het trampoline paradijs van Arnhem’ Bounz, is er een kerstmarkt georganiseerd, voor en door de bewoners in Klarendal waarbij Bounz Arnhem een verbindende factor speelt. Uiteraard is ook iedereen van buiten Klarendal van harte welkom op de kerstmarkt.

woensdag, 07 december 2016

Herdertjestocht door Klarendal en Sint Marten

Hoor, zie en beleef het kerstverhaal… Ga mee met Jozef en Maria op reis. De herders wachten en zoeken, de herberg zit vol. Help jij de drie Wijzen het kindje te vinden? Loop dan op 17 december mee met de herdertjestocht door Klarendal en Sint Marten!