Wijkplatform

Wie zijn wij?

Wij zijn bewoners van Klarendal, we wonen in de wijk en sommigen van ons werken ook in de wijk. Door de maatschappelijke ontwikkelingen verandert onze wijk. We vinden het belangrijk dat onze wijk krachtig blijft en dat we samenwerken om mooie dingen te blijven doen, om met plezier te wonen hier.

Bijeenkomsten

in MFC Klarendal: 6 februari – 17 april – 19 juni – 4 september -23 oktober – 18  december

Voor vragen, maak contact met bewonersondersteuner k.veldkamp@rijnstad.nl.
Lees ook de huishoudelijke reglementen en de visie van het Wijkplatform.

WIJKBUDGET

Wilt u een beroep doen op het budget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de Wijkplatform bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker k.veldkamp@rijnstad.nl.

Het Wijkplatform vraagt u de bonnen van uw uitgaven te bewaren zodat u achteraf financiële verantwoording kan afleggen.

WIJKPROGRAMMA

Leden van de oude bewonersgroep dachten tien jaar geleden al hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Op de wijkprogramma pagina, waar álle wijkprogramma’s staan, vind je die terug. Suggesties voor komende wijkprogramma’s zijn altijd welkom via bewonersondersteuner Karin Veldkamp.

Klarendal 2021 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

_______________________