Wijkplatform

Wie zijn wij?

Wij zijn bewoners van Klarendal, we wonen in de wijk en sommigen van ons werken ook in de wijk. Door de maatschappelijke ontwikkelingen verandert onze wijk. We vinden het belangrijk dat onze wijk krachtig blijft en dat we samenwerken om mooie dingen te blijven doen, om met plezier te wonen hier.

Het Wijkplatform Klarendal komt altijd op maandagen bij elkaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de vergadering bijwonen. De vergadering start om 20.00 uur n het MFC Klarendal, Kazerneplein 2

Lees hier
WANNEER HET WIJKPLATFORM BIJ ELKAAR KOMT
of
HOE JE EEN BEROEP DOET OP HET WIJKBUDGET

HET TEAM LEEFOMGEVING

Het gebied Noord West omvat de wijken Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier, Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Klingelbeek, Heijenoord en Lombok. De wijkmanagers van het Team Leefomgeving in de wijk houden zich bezig met zaken als veiligheid, onderwijs, openbare ruimte, eigenlijk met alles wat speelt in de wijk.

Uitzondering is Zorg & Welzijn, want daar houdt het Sociale Wijkteam zich voornamelijk mee bezig.

Bij Klarendal betrokken wijkmanagers

Lies van Aanholt
Lies.van.Aanholt@arnhem.nl

tel. 06 15 92 29 73

Patricia Vleeming teamsecretaris, algemene zaken,
noord-west@leefomgevingarnhem.nl
tel. 026-3774841

Klik HIER voor meldingen in de openbare ruimte
Klik HIER om uw buurt groener te maken

Andere wijkmanager(s)

John Wijnbergen
John.Wijnbergen@arnhem.nl

tel. 06 44 20 88 25

WIJKPROGRAMMA

Leden van de oude bewonersgroep dachten tien jaar geleden al hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Op de wijkprogramma pagina, waar álle wijkprogramma’s staan, vind je die terug. Suggesties voor komende wijkprogramma’s zijn altijd welkom via bewonersondersteuner Karin Veldkamp.

Klarendal 2021 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

_______________________