BEWONERSOVERLEG

Sinds 2014 bestaat in Klarendal de ouderwetse bewonersgroep niet meer als zodanig. Het vroegere wijkplatform en bewonersgroep gaan samen door onder de noemer BEWONERSOVERLEG.

De groep bestaat uit ca. 12 leden waarvan het streven is dat zij zoveel mogelijk een afspiegeling uit de wijk vormen; leden komen en gaan in de loop der jaren. Het maximum aantal deelnemers is 15, als er aanmeldingen zijn boven dit aantal komt een bewoner op de wachtlijst. In deze groep worden alle ontwikkelingen besproken die met de wijk te maken hebben.

Qua jaarlijks regulier wijkbudget, hebben zij een beslissende stem in het beheer van regulier wijkbudget dat in 2022 bestaat uit 28.000 euro.

WIJKBUDGET

Wilt u een beroep doen op het budget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de bewonersoverleg bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker k.veldkamp@rijnstad.nl.

Het BO vraagt u de bonnen van uw uitgaven te bewaren zodat u achteraf financiële verantwoording kan afleggen.

Het bewonersoverleg komt in 2022 op de volgende data om 19.30u bijeen en vanwege de coronacrisis kan dat via een videomeeting zijn:

Maandag 7 februari
Maandag 11 april
Maandag 30 mei
Maandag 18 juli
Maandag 12 september
Maandag 31 oktober
Maandag 12 december

WIJKPROGRAMMA

Leden van de oude bewonersgroep dachten tien jaar geleden al hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Op de wijkprogramma pagina, waar álle wijkprogramma’s staan, vind je die terug. Suggesties voor komende wijkprogramma’s zijn altijd welkom via bewonersondersteuner Karin Veldkamp.

Klarendal 2021 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

_______________________