BEWONERSOVERLEG

Sinds 2014 bestaat in Klarendal de ouderwetse bewonersgroep niet meer als zodanig. Het vroegere wijkplatform en bewonersgroep gaan samen door onder de noemer BEWONERSOVERLEG.

De groep bestaat uit leden waarvan het streven is dat zij zoveel mogelijk een afspiegeling uit de wijk vormen; leden komen en gaan in de loop der jaren. Het maximum aantal deelnemers is 15, als er aanmeldingen zijn boven dit aantal komt een bewoner op de wachtlijst. In deze groep worden alle ontwikkelingen besproken die met de wijk te maken hebben.

Qua jaarlijks regulier wijkbudget, hebben zij een beslissende stem. Het wijkbudget XL (Vogelaargeld bedoeld voor bewonersinitiatieven) én Gouden Piramide geld begon in 2017 op te raken. Nu heeft het bewonersoverleg stem in beheer van regulier wijkbudget.

EXTRA’S

Wilt u een beroep doen op het budget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de bewonersoverleg bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker [email protected].

Het BO vraagt u de bonnen van uw uitgaven te bewaren zodat u achteraf financiële verantwoording kan afleggen.

Het bewonersoverleg komt in 2021 op de volgende data om 19.30u bijeen en vanwege de coronacrisis kan dat via een videomeeting zijn:

Maandag 18 januari
Maandag 8 maart
Maandag 10 mei
Maandag 12  juli
Maandag 6 september
Maandag 1 november
Maandag 13 december

KLARENDAL 2022

Leden van de oude bewonersgroep dachten hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Op de wijkprogramma pagina vind je die terug.

Klarendal 2021 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

_______________________