BEWONERSOVERLEG

Het bewonersoverleg staat per september 2022 op non-actief vanwege onderlingen spanningen.

Het bewonersoverleg is al decennia lang een groep bewoners dat een afspiegeling van de wijk vormt en meepraat binnen het democratische proces. Zij komen 7x per jaar samen, worden ondersteund vanuit Rijnstad (opbouwwerk/bewonersondersteuning), bespreken ontwikkelingen in de wijk, vangen geluiden uit de wijk op en hebben een beslissende stem over het te besteden wijkbudget dat ten goede moet komen aan Klarendal.

Het reguliere wijkbudget bestaat in 2022 uit 28.000 euro.

Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om vanuit de wijk een constructieve gesprekspartner te zijn van de gemeente Arnhem.

WIJKBUDGET

Wilt u een beroep doen op het budget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de bewonersoverleg bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker k.veldkamp@rijnstad.nl.

Het BO vraagt u de bonnen van uw uitgaven te bewaren zodat u achteraf financiële verantwoording kan afleggen.

WIJKPROGRAMMA

Leden van de oude bewonersgroep dachten tien jaar geleden al hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Op de wijkprogramma pagina, waar álle wijkprogramma’s staan, vind je die terug. Suggesties voor komende wijkprogramma’s zijn altijd welkom via bewonersondersteuner Karin Veldkamp.

Klarendal 2021 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

_______________________