VOOR, MET EN DOOR BEWONERS

WIJKPLATFORM

Het wijkplatform Klarendal wil de veiligheid en leefbaarheid in de wijk bevorderen door samen met bewoners, instellingen, woningcorporaties en gemeentelijke diensten activiteiten te ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan een schoner, veiliger en prettiger wijk.

Het Wijkplatform bestaat uit de vroegere bewonersgroep van maximaal 15 leden en een aantal vaste of genodigde beroepskrachten. Het zorgt hierbij voor afstemming en coördinatie en is tevens een adviescommissie van het college van B&W. Sinds eind 2016 werkt het bewonersoverleg zonder wijkregisseur; deze zijn in de hele stad vervangen voor de Teams Leefomgeving. waarvan wijkmanager Lies van Aanhold afgevaardigd betrokken is bij het Klarendalse overleg.

Klik door naar de WIJKPLATFORM PAGINA voor data, details, contact en aanvraagformulier van het wijkbudget.

BEWONERS ONDERSTEUNING

Via het reguliere wijkbudget – of bewonersbudget – kunnen inwoners van Klarendal een beroep doen om iets voor te wijk te betekenen. Maar er zijn nog meer budgetten beschikbaar voor kleine en grote initiatieven. Kom je daar zelf niet uit? Dan zijn er *klik* manieren om je te laten ondersteunen bij je ideeën.

WIJKPROGRAMMA’S

Wijkperspectief, wijkvisie, Wijk Actie Plan, Wijkprogramma: Klarendal heeft er onder wijkgericht werken een lange geschiedenis in. Lees op de wijkprogramma’s pagina de hele geschiedenis van hoe bewoners en werkers alle jaren er aan werkten om Klarendal een fijne wijk te laten zijn om te leven en te komen tot en met nu.

 

 

 
 

Bewaren

Bewaren