Wijksieraad zoekt makers

woensdag, 18 april 2018

Zoals jullie weten is de prachtige kerstverlichting waar de Klarendalseweg vanaf 2012 tijdens de wintermaanden mee werd versierd, afgeschreven. Omdat ondernemersvereniging DOCKS dit al langer aan zag komen…

én nog steeds het Gouden Piramide budget (rijksprijs uitgedeeld aan Volkshuisvesting Arnhem voor haar werk in Klarendal) duurzaam wilde besteden, is kunstenaar en wijkbewoner Marcel Smink met een verbindend idee gekomen: aan de bestaande kabels komen het hele jaar ambachtelijk versierde macramé ringen te hangen die het hele Modekwartier met elkaar verbinden. Maar ook de ambachten in de wijk en de makers die er wonen en werken: het wijksieraad!

Vorig jaar in het vroege voorjaar is ter hoogte van de Kapel een eerste demo komen te hangen en is er aandacht voor gekomen in de lokale media. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder, heeft Marcel alle praktische problemen getackeld, heeft het duurzaamste touw gevonden wat tegen weer en wind kan, is er een verlichtingssysteem ontwikkeld zodat we met feestdagen en wintermaanden traditioneel een verlichte straat hebben, hebben de eerste makers zich gemeld en is het wijksieraad nu ook werkelijk in de maak.

In een oude school onder Hoogte 80 komen alle verenigde en particuliere makers iedere maandag bij elkaar om het kunstwerk in elkaar te knopen.

Er zijn momenteel ongeveer vijftien mensen aan het meewerken aan het wijksieraad. De eerste verlichte ringen zullen er tijdens de Nacht van de Mode op 9 juni wel hangen, het eerder beoogde doel om dan klaar te zijn, gaat alleen niet lukken. Maar om de kerstdagen te halen en het hele gebied te voorzien van het wijksieraad, is echt alle hulp welkom.

Maak daarom contact via wijksieraad.klarendal@gmail.com


« naar overzicht