NIEUWE IMPULSEN

voor een opgeruimde en schone wijk

De werkgroep Schoon Klarendal heeft als doel om inzichtelijk maken wat er allemaal al is en kán, om de wijk netjes te houden. Zij verstrekken daar informatie over en enthousiasmeren bewoners om creatief en zorgvuldig met afval om te gaan.

CONTAINERACTIE

23 maart 2018: in samenwerking met Volkshuisvesting Arnhem

Op een vrijdagmiddag werden bewoners gemotiveerd om de grote schoonmaak te houden. Volkshuisvesting stelde containers beschikbaar, zeven personen van de WOP, de twee heren van het Greenteam, twee vrijwilligsters en twee afvalcoaches waren de hele dag in de weer. Resultaat: er zijn twee containers met restafval mudvol afgevoerd en een iets kleinere met groenafval; de wijkauto heeft vier keer een volle auto met rotzooi naar de stort gebracht en er zijn vier rolcontainers vol naar 2Switch gegaan. Totaal zo’n 50 kuub restafval en elektra en 6 kuub groenafval.

 

Reacties van bewoners waren erg positief, een stel dat zeer dankbaar was heeft zelfs een zak vol warme sausijzen broodjes gebracht. Iemand anders kwam met blikken soep aan voor de harde werkers.

NEDERLAND SCHOON

21 maart 2018: een klein marktje met mogelijkheden van afval

In maart liet de werkgroep zich voor het eerst zien tijdens de Week van Nederland Schoon en informeerden vanaf een marktje bij het winkelcentrum over wat je kunt doen om afval te recyclen en te hergebruiken, hoe je een afvalbak kunt adopteren, hoe kinderen zich kunnen aanmelden bij het Kinderwijkteam en volwassenen bij de WoonOmgevingsPloeg (WOP).

Interesse in een afvalgrijper? Maak contact met de werkgroep en de zakken afval worden door de WOP voor je weg gebracht.

 

Maar ook: hoe maak je weer iets lekkers van groenteresten en oud brood! Marije Sietsma (ondernemer in de wijk, uitgeverij Loopvis) deelde van restanten gemaakte bitterballen uit. Andere ondernemers uit het Modekwartier (Studio BolderDogXperience, Net-A) lieten zien hoe je artikelen kunt maken van reststoffen; hoe hergebruik je materialen om iets nieuws van te maken?

Betrokken raadslid Leendert Combee (VVD) en opbouwwerker Rob Klingen lieten zich zien tijdens het Nederland Schoon marktje bij het winkelcentrum van Klarendal. Ook leden van Team Leefomgeving waren aanwezig, de Burenhulp en het Greenteam.