NIEUWE IMPULSEN

voor een opgeruimde en schone wijk

De werkgroep Schoon Klarendal heeft als doel om inzichtelijk maken wat er allemaal al is en kán, om de wijk netjes te houden. Zij verstrekken daar informatie over en enthousiasmeren bewoners om creatief en zorgvuldig met afval om te gaan.

CONTAINERACTIES

in samenwerking met Volkshuisvesting

Bewoners worden gemotiveerd om de grote schoonmaak te houden. Volkshuisvesting stelt containers beschikbaar, heren van de WOP en het Greenteam, vrijwilligers en afvalcoaches zijn de hele dag in de weer. Resultaten:  zo’n 50 kuub restafval en elektra en 6 kuub groenafval worden met behulp van de wijkauto afgevoerd.

 

Ook interesse? Maak contact!

NEDERLAND SCHOON

Tijdens  de landelijke actieweek Nederland Schoon laat de werkgroep zich zien, geeft het goede voorbeeld en informeert wat je kunt doen om afval te recyclen en te hergebruiken, hoe je een afvalbak kunt adopteren, hoe kinderen zich kunnen aanmelden bij het Kinderwijkteam en volwassenen bij de WoonOmgevingsPloeg (WOP).

 

Interesse in een afvalgrijper? Maak contact met de werkgroep en de zakken afval worden door de WOP voor je weg gebracht.