Nieuwsoverzicht

donderdag, 14 november 2013

Wijk Actie Plannen gelanceerd

Na een jaar lang wijkgesprekken te voeren met bewoners uit alle wijken van Arnhem, zijn op 13 november de Wijk Actie Plannen ‘Wijkaanpak Nieuwe Stijl’ met een feestelijk tintje en een grote opkomst in Rozet aan Arnhem gepresenteerd. Bewoners overhandigden ‘hun’ wijkactieplan aan wethouder Henk Kok (zie foto, actief bewoonster Monita Polman en de wethouder). Wijkwethouder Michiel van Wessem: “De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen zijn weggevallen en we als gemeente moeten bezuinigen hebben de gemeenteraad en het college besloten de wijkaanpak voort te zetten.”

woensdag, 13 november 2013

Uitnodiging Wijkplein

Het MFC Klarendal is opgeleverd en het nieuwe adres ter hoogte van Klarendalseweg 193 is Kazerneplein nummer 2. Aan dat zelfde plein wordt momenteel nog hard gewerkt, maar is tegen de kerst ook af. U wordt uitgenodigd om mee te praten over het gebruik van dit wijkplein!

woensdag, 13 november 2013

Sint Maarten in de wijk

Op de 11e van de 11e valt Sint Maarten, her en der zien we aan het begin van de avond groepjes kinderen lopen met lampionnen. Ze bellen aan, zingen een liedje en krijgen dan snoep of fruit. Ook in Klarendal werd er wat georganiseerd!

dinsdag, 12 november 2013

Presentatie Wijk Actie Plannen

Wijkaanpak Nieuwe Stijl; de wijkenaanpak is niet alleen meer van toepassing op de zogenaamde krachtwijken, maar de ervaringen daarin van de afgelopen jaren worden uitgezet door heel de stad. Zo is er input van bewoners in de stad gezocht om per wijk een Wijk Actie Plan samen te stellen waar de komende twee jaren mee zal worden gewerkt.

maandag, 11 november 2013

Klarendal gaat op voor Gouden Piramide

De Gouden Piramide is de jaarlijks terugkerende rijksprijs die inspirerend opdrachtgeverschap op het gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling beloont. En dat is belangrijk omdat goede opdrachtgevers mooiere projecten mogelijk maken. Volkshuisvesting Arnhem deed heel veel voor de wijkontwikkeling van Klarendal in de afgelopen jaren, Klarendal dingt daardoor mee voor deze prijs. Dit artikel werd in de eerste instantie voor de voorpagina van de wijkkrant geschreven.

zondag, 03 november 2013

Eerste Open Huis MFC Klarendal

Op maandag 11 november nodigt Basisschool Kunstrijk iedereen uit een kijkje te komen nemen aan de binnenkant van het zojuist opgeleverde MFC Klarendal, Kazerneplein 2 – ingang Verlengde Hoflaan.

zondag, 03 november 2013

Kippenroof

Een wat ongewoon bericht voor de website van Klarendal. We vroegen betrokken bewoners namelijk ook eens in de pen te klimmen over wat hen bezig houdt, voor de website of andere communicatiekanalen van de wijk. En zo geschiede, over kippen en een vos. Geen sprookje! Het gebeurt allemaal écht in Klarendal!

vrijdag, 01 november 2013

Het Huis van Puck in november

Een persbericht van het Huis van Puck in de oude Menno van Coehoornkazerne, binnenkort geadresseerd als Kazerneplen 6-2

dinsdag, 29 oktober 2013

Het einde van een tijdperk

Meer dan veertig jaar Wijkwinkel Klarendal – 1972/2013

maandag, 28 oktober 2013

Allerzielen

Geert Rozema, buurtpastor van de wijken Klarendal/StMarten/Spoorhoek in samenwerking met collega pastoor Koos Smits nodigen uit