Nieuwsoverzicht

donderdag, 05 juni 2014

21 juni – Dag van de Architectuur 2014

Met als landelijk thema ‘Mensen maken de stad!’ wordt op zaterdag 21 juni a.s. de Dag van de Architectuur georganiseerd. Wat voorheen moeilijk of een randverschijnsel was, is nu mogelijk en een hot topic: iedereen kan met eigen initiatieven de stad verbeteren. Er ontpopt zich een golf aan nieuwe creativiteit en initiatieven ‘van onderaf’. Bewoners en gebruikers zitten steeds vaker zelf aan de knoppen van hun gebouwde omgeving: Mensen maken de stad!

woensdag, 04 juni 2014

Spoorboekje, ruim 150 jaar levendige bedrijvigheid in de Spoorhoek

Economische tegenslag, leegstand van winkels en woningen en braakliggende terreinen; het zijn bepaald geen nieuwe verschijnselen. Zeker niet in de Arnhemse Spoorhoek, die in haar bestaan ook nog te maken heeft gehad met oorlogsschade, schaalvergroting, verkeersdoorbraken en grote veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Het goede nieuws is dat mensen in de Spoorhoek altijd weer kansen gezien hebben om een bestaan op te bouwen. Over de sporen die daarvan vandaag de dag nog terug te vinden zijn en de verhalen daarachter, gaat het Spoorboekje.

De Werkgroep Spoorhoek presenteert het op 22 juni in de Lutherse kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem.

dinsdag, 27 mei 2014

Ruim je wijk op Klarendallers

Ooit speelden ze samen in een punkband, nu ruimen ze samen de wijk op.
Tamara en Gwendolien waren de rotzooi op straat zo zat dat ze tot actie zijn overgegaan. Eens per maand gaan ze gewapend met vuilniszakken, prikstokken en grijpers de wijk in om zwerfvuil te ruimen.

vrijdag, 23 mei 2014

‘Laat een stukje vakmanschap niet verloren gaan’

Zoals slagerij Ernste aan de Klarendalseweg in Arnhem zijn er niet veel meer in Nederland. Ons land kent nog slechts drie paardenslagers en dat zouden er zomaar eens twee kunnen worden. Na 44 jaar is het voor slager Willem Brugman tijd om het stokje over te dragen, maar dan moet er wel een opvolger zijn. Komt deze er niet dan verdwijnt 115 jaar ambacht uit het Arnhemse straatbeeld.

woensdag, 14 mei 2014

In memoriam Annie Tolhuisen-Knoops 1932-2014

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

dinsdag, 13 mei 2014

Voor 5 euro eten bij ENJOY! in het MFC

Door welke oorzaak dan ook zit je niet meer op school, heb je geen werk of kan je geen passende stage vinden. Erg vervelend om op deze manier je enthousiasme te verliezen. Stichting ENJOY! wil daar dan ook wat aan doen!

maandag, 12 mei 2014

Minister Blok in Klarendal

Minister Blok bezoekt alle projecten in het land die in 2013 genomineerd waren voor de Gouden Piramide – de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Vandaag deed hij Klarendal aan. De minister liep met bewoners én beroepskrachten die zich de afgelopen jaren hard hebben gemaakt voor het verbeteren van de wijk, door de stromende regen.

vrijdag, 09 mei 2014

Kledingruilbeurs op het Kazerneplein

Spontane ontmoetingen, mooie verhalen delen en kleding ruilen, dat is de Waslijn. Onze locatie is: MFC Klarendal in Arnhem

donderdag, 08 mei 2014

Wint uw wijk de Wijkprijs?

Is er een initiatief in uw buurt dat bijdraagt aan het welzijn van ouderen? Door een groepje enthousiaste wijkbewoners opgezet en uitgevoerd? Of een serie naschoolse activiteiten voor de jeugd? Een gezamenlijke opknapbeurt van een trapveldje? Een kunstenaar uit de wijk die samen met bewoners een blinde muur van een mozaïek voorziet?
Dit soort initiatieven maakt de buurt leuker en een fijnere plek om te leven. Daarom wil de gemeente Arnhem dit stimuleren. De beste ideeën worden beloond met de ‘Wijkprijs’: 5 geldprijzen oplopend van € 1000, – tot €3000, –

maandag, 05 mei 2014

10 mei Plantjesdag én Molendag

Twee gezellige en nuttige kleine evenementen op één zaterdag. Wees er bij!