NIEUWS SEPTEMBER 2011

Het terrein aan de Klarendalseweg van de voormalige Menno van Coehoornkazerne is in opspraak. In augustus 2011 ging de kogel door de kerk qua bestemming van het monumentale hoofdgebouw, maar daar waar nu nog de Reizende Tuin ligt en waar het MFC gebouwd moet gaan worden hebben vertragingen al hun intrede gedaan. Eerst kwam Wijkkrant Klarendal uit met voorpagina nieuws, enkele dagen daarna was ook de Gelderlander in het onderwerp gedoken.

Oplevering van eind 2012 zal door bezuinigingen en omstandigheden helaas niet haalbaar zijn.

MAQUETTE

Sinds januari 2011 staat er een maquette van het Multi Functionele Centrum in de wijkwinkel:

BUITENRUIMTE

Voor de openbare ruimte MFC Klarendal Arnhem is in opdracht van Dienst Stadsontwikkeling in december 2010 een voorlopig ontwerp afgerond. Klik op onderstaand beeld om dit document te downloaden (7,5 MB):

EERDER

Over het terrein is eerder in 2009 een programma van eisen opgesteld over de ruimte er omheen en is de architect gekozen voor de toekomst.

Vooralsnog is er door de gemeente een zogenaamde Reizende Tuin geplaatst zodat het braakliggende terrein gebruikt kan worden door bewoners; een miniparkje wat verhuist zodra de plek bebouwd gaat worden. Het ontwerp van deze reizende tuin is hier te downloaden (8,5 MB).

PERSBERICHT REIZENDE TUIN

Januari 2011; de gemeente Arnhem bericht over haar Reizende Tuinen. Download hier het persbericht.