Gemeente in gesprek met inwoners over wijkspeerpunten

donderdag, 14 maart 2019

De Teams Leefomgeving die sinds 2016 namens de gemeente in de wijken werken, organiseren in de week van 16 t/m 23 maart ontmoetingen tussen inwoners, raadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeente. De ontmoetingen vinden plaats in de winkelcentra de diverse wijken, op verschillende tijdstippen.

Het doel van de gesprekken is om van inwoners te horen wat er leeft in de wijken en wat inwoners belangrijk vinden. De teams leefomgeving van de gemeente Arnhem verwerken de uitkomsten van de gesprekken in de wijkprogramma’s van 2020.

Wanneer en waar?

Op 18 maart zijn raadsleden, wethouders en medewerkers voor bewoners uit Klarendal en Sint Marten te vinden van 15.00 – 17.00 uur bij de COOP aan de Hommelseweg.

Beter aansluiten bij wat er leeft

Sinds 2016 zijn in alle Arnhemse wijken teams leefomgeving actief. Deze teams houden zich bezig met veiligheid, welzijn, participatie, groen, speeltuinen, sport en cultuur in de wijken.

Door in de wijken te werken kunnen we steeds beter aansluiten bij wat in de wijken leeft, en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Ook krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen.


« naar overzicht