WIJKWETHOUDER

Wijkorganisaties en wijkbewoners kunnen bij hun wijkwethouder aankloppen als het contact met de gemeente niet goed verloopt, of als er geen schot zit in gemaakte afspraken. Hij/zij zorgt er dan voor dat de vakwethouder die hier bestuurlijk voor verantwoordelijk is, onderzoekt wat er aan de hand is.

De tweede wijkwethouder voor Klarendal uit het college van deze periode is Anja Haga. Zij volgde Henk Kok op, die voor het einde van zijn ambtstermijn de raad verliet. De wethouder heeft o.a. duurzaamheid (natuur & milieu), zorg en welzijn (+decentralisatie awbz) en wijkzaken in zijn portefeuille.

 

Zij werd in november 2015 beëdigd.

 

De wijkwethouder is soms aanwezig bij het bewonersoverleg (voormalig wijkplatform vergaderingen).