BEWONERSOVERLEG

Het wijkplatform Klarendal heet sinds 2014 ‘bewonersoverleg’ en wil de veiligheid en leefbaarheid in de wijk bevorderen door samen met bewoners, instellingen, woningcorporaties en gemeentelijke diensten activiteiten te ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan een schoner, veiliger en prettiger wijk. Het bewonersoverleg  bestaat uit de vroegere bewonersgroep van maximaal 15 leden en een aantal vaste of genodigde beroepskrachten. Het zorgt hierbij voor afstemming en coördinatie.

Sinds eind 2016 werkt het bewonersoverleg zonder wijkregisseur; deze zijn in de hele stad vervangen voor de Teams Leefomgeving.

BuurtopbouwwerkerRob Klingen

Het bewonersoverleg  heeft ook nauwe banden met de andere overlegorganen in Klarendal en speelde een rol bij de tot standkoming van het Wijk Actie Plan  – uitgekomen eind 2013.

Het bewonersoverleg komt 7 maal per jaar bijeen – vergaderingen zijn openbaar.

KLARENDAL 2022

Leden van wijkplatform en bewonersgroep – oude structuur tot en met 2013 – dachten hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Klik op onderstaand beeld (‘Klarendal 2021’ was bij aanvang van het proces de titel voor de wijkvisie) voor achtergronden en eindresultaat:

Klarendal 2022 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren