BEWONERSOVERLEG

Sinds 2014 bestaat in Klarendal de ouderwetse bewonersgroep niet meer als zodanig. Het vroegere wijkplatform en bewonersgroep gaan samen door onder de noemer BEWONERSOVERLEG.

De groep bestaat uit leden waarvan het streven is dat zij zoveel mogelijk een afspiegeling uit de wijk vormen; leden komen en gaan in de loop der jaren. Het maximum aantal deelnemers is 15, als er aanmeldingen zijn boven dit aantal komt een bewoner op de wachtlijst. In deze groep worden alle ontwikkelingen besproken die met de wijk te maken hebben.

Qua jaarlijks regulier wijkbudget, wijkbudget XL (Vogelaargeld bedoeld voor bewonersinitiatieven) én Gouden Piramide geld, hebben zij een beslissende stem. Deze budgetten beginnen in 2017 op te raken. Daarna heeft het bewonersoverleg stem in beheer van regulier wijkbudget.

EXTRA’S

Wilt u een beroep doen op het budget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de bewonersoverleg bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker [email protected].

Het bewonersoverleg komt in 2020 op de volgende data om 20.00u bijeen:

  • Maandag 27 januari
  • Maandag 16 maart
  • Maandag 11 mei
  • Maandag 29 juni
  • Maandag 7 september
  • Maandag 26 oktober
  • Maandag 14 december

KLARENDAL 2022

Leden van de oude bewonersgroep dachten hard mee aan de vernieuwde wijkvisie; Klarendal 2022. Klik op onderstaand beeld voor achtergronden en eindresultaat:

Klarendal 2021 - een nieuwe wijkvisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren